new edited

Malu untuk bertutur Bahasa Inggeris?

Selalu diam ketika orang lain bertutur Bahasa Inggeris?

Selalu rasa Bahasa Inggeris susah?